Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Omorganisering

Omorganisering

.

Eventuelle omorganiseringar i kommunen vil kunne få konsekvenser også for arkivet til kommunen.

Det er derfor viktig at Dokumentsenteret får beskjed om planlagte omorganiseringar i god tid slik at det arkivfaglege blir håndtert korrekt.

Dette gjeld alt fra mindre endringar som namnebyte, til større endringar som sammenslåing eller nedlegging av administrative einingar.

Laster...