?> Politisk organisering / Organisering, Ansvar og Mynde / Bjørnafjorden kommune (kladd) / Bjørnafjorden kommune / IKA Hordaland / Arkivplan - Arkivplan
Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

 

Kommunestyret er det øvste politiske organet i kommunen. Kommunestyret gjer vedtak på vegner av kommunen i alle saker der vedtaksmyndet ikkje er delegert vidare.

Kommunestyret vert vald kvart 4. år.

Kommunestyret består av 35 faste medlemmar og Formannskapet består av ordfører, varaordførar og 7 faste medlemmar og 15 varamedlemmer.

Ordføraren er kommunen sin fremste folkevalde og rettslege representant. Ordføraren leiar møta i kommunestyre og formannskapet. Ordføraren representerer kommunen og er bindeleddet mellom politiske utval og administrasjonen.

Formannskapet behandlar og gir innstilling til vedtak om årsbudsjett og økonomiplan, kommuneplan og gjer vedtak i dei sakene kommunestyret har delegert/gitt form

Ordførar

Trine Lindborg (Ap) vart vald til ordførar i Bjørnafjorden kommune hausten 2019 etter kommunevalet.

Ho er fødd i 1965, oppvaksen i Banktjørnhaugen i Os og busett på Osøyro. Ho er gift og har to barn, to bonusbarn og fire bonusbarnebarn.

Lindborg har deltidsutdanning frå NHH og BI, i tillegg til petroleumslogistikk ved Høgskulen i Molde. Før ho blei vald til den første ordføraren i Bjørnafjorden kommune, jobba ho som senior boreforsyningsansvarleg hos Equinor.

Slik beskriv ordføraren seg sjølv :

– Det viktigaste for meg er å vere open, ærleg og tilgjengeleg. Eg ønskjer å vere ein raus og inkluderande ordførar. Ein ordførar som har respekt for at andre har eit anna syn enn meg, og som likevel lyttar. Eg håpar også at eg er ein ordførar som folk har tillit til, sjølv om dei ikkje alltid er samde med meg, seier ho.

Ordføraren har i følge kommunelova som oppgåve å leie møta i formannskapet og kommunestyret. 
Ho har i tillegg møte- og talerett i alle andre kommunale organ, men berre stemme- og forslagsrett dersom ho er vald medlem. Det er ordføraren som er rettsleg representant for kommunen, og skriv under på kommunen sine vegner dersom ikkje mynde er delegert til andre.

Ordførar.docx 80,39 kB

Politiske utval og deira representanter 2019-2023

 Bjørnafjorden kommunestyre

 • Kommunen sitt øvste styrande organ.
 • Handsamar saker som fyrst har vore innom rådmann, ordførar og/eller dei ulike politiske utvala og gjer vedtak på kommunen sine vegne.

 

 

Namn

Parti

Medlem

Bjarte Aarvik

Fremskrittspartiet

Medlem

Eirik Andre Hesthamar

Fremskrittspartiet

Medlem

Espen Aspenes

Fremskrittspartiet

Medlem

Gustav Bahus

Fremskrittspartiet

Medlem

Jonn Garvik

Fremskrittspartiet

Medlem

Laila Marie Reiertsen

Fremskrittspartiet

Medlem

Marianne Hjelle

Fremskrittspartiet

Medlem

Ole Viggo Skaathun

Fremskrittspartiet

Medlem

Terje Søviknes

Fremskrittspartiet

Medlem

Tor Inge Døsen

Fremskrittspartiet

Medlem

Tore Kleppe

Fremskrittspartiet

Medlem

Atle Kvåle

Arbeidarpartiet

Medlem

Gisle Hesjedal

Arbeidarpartiet

Medlem

Helge Mjånes

Arbeidarpartiet

Medlem

Linda Kjosaas

Arbeidarpartiet

Medlem

Line Furubotn Storum

Arbeidarpartiet

Medlem

Richard Markhus

Arbeidarpartiet

Medlem

Trine Lindborg

Arbeidarpartiet

Medlem

William Lindborg

Arbeidarpartiet

Medlem

Aud-May Boge

Høgre

Medlem

Børge Lunde

Høgre

Medlem

Marie Elisabeth Lunde Bruarøy

Høgre

Medlem

Roger Hoel

Høgre

Medlem

Ståle Skaatun

Høgre

Medlem

Herborg Nordtveit

Senterpartiet

Medlem

Mikal Leigland

Senterpartiet

Medlem

Peter-Hans de Zwarte

Senterpartiet

Medlem

Terje Sperrevik

Senterpartiet

Medlem

Nils-Anders Nøttseter

Miljøpartiet dei grøne

Medlem

Tina Bøe Buer

Miljøpartiet dei grøne

Medlem

Torgeir Hansen Skjælaaen

Miljøpartiet dei grøne

Medlem

Harald Franz Lekven

Uavhengig

Medlem

Magne Djuvik

Uavhengig

Medlem

Bjarte Samnøy

Kristeleg folkeparti

Medlem

Asle Olsen

SV - Sosialistisk venstreparti

Medlem

Tone Hepsøe

Arbeidarpartiet

1.varamedlem

Thorstein Skårnes

Fremskrittspartiet

1.varamedlem

Hans Vindenes

Høgre

1.varamedlem

Jakob Enerhaug

Kristeleg folkeparti

1.varamedlem

Marie Hauge

Miljøpartiet dei grøne

1.varamedlem

Hege Aase Tysnes

Senterpartiet

1.varamedlem

Birgitte Holmefjord Olsen Skibenes

SV - Sosialistisk venstreparti

1.varamedlem

Pål Tore Haga

Arbeidarpartiet

2.varamedlem

Thomas Ryland Olsen

Fremskrittspartiet

2.varamedlem

Magne Skåtun

Høgre

2.varamedlem

Marte Bodil Lamp

Kristeleg folkeparti

2.varamedlem

Knut Børgesen

Miljøpartiet dei grøne

2.varamedlem

Helge Andersen

Senterpartiet

2.varamedlem

Oddne Bjørnør Horg

SV - Sosialistisk venstreparti

2.varamedlem

Amalie Lindborg Bøyum

Arbeidarpartiet

3.varamedlem

Carl Johan Haugen

Fremskrittspartiet

3.varamedlem

Kristin Søfteland-Larsson

Høgre

3.varamedlem

Helge Olav Nygard

Kristeleg folkeparti

3.varamedlem

Jo Rune Ugulen Kristiansen

Miljøpartiet dei grøne

3.varamedlem

Tone Andreassen Vik

Senterpartiet

3.varamedlem

Atle Fjelltveit

SV - Sosialistisk venstreparti

3.varamedlem

Frode Heggland

Arbeidarpartiet

4.varamedlem

Roald Stigen

Fremskrittspartiet

4.varamedlem

Lin Cathrin Brunborg Anthun

Høgre

4.varamedlem

Oddvar Rotvik

Kristeleg folkeparti

4.varamedlem

Malin Nøss Vangsnes

Miljøpartiet dei grøne

4.varamedlem

Atle Næss

Senterpartiet

4.varamedlem

Mette Karin Holmefjord Olsen

SV - Sosialistisk venstreparti

4.varamedlem

Geir Magne Johnsen Moberg

Arbeidarpartiet

5.varamedlem

Øystein Engevik

Fremskrittspartiet

5.varamedlem

Arve Samnøy

Høgre

5.varamedlem

Leon Åserød

Miljøpartiet dei grøne

5.varamedlem

Maj-Britt Kolle

Senterpartiet

5.varamedlem

Arild Mads Nilsen

Arbeidarpartiet

6.varamedlem

Kristine Bjånesøy Tikkanen

Fremskrittspartiet

6.varamedlem

Olav Kvinge

Høgre

6.varamedlem

Knut Inge Johnsen

Miljøpartiet dei grøne

6.varamedlem

Sissel Berge

Senterpartiet

6.varamedlem

Henriette Madel Mori Lien

Arbeidarpartiet

7.varamedlem

Ole Johnny Ådland

Fremskrittspartiet

7.varamedlem

Arne Bjoarvik

Høgre

7.varamedlem

André Bjørndal

Senterpartiet

7.varamedlem

Hans Bjørn Bakketeig

Arbeidarpartiet

8.varamedlem

Kristine Hjartnes

Fremskrittspartiet

8.varamedlem

Susanne Sperrevik

Høgre

8.varamedlem

Gitle Berland

Senterpartiet

8.varamedlem

Øyvind Straumsnes

Arbeidarpartiet

9.varamedlem

Oddgeir Bjoarvik

Fremskrittspartiet

9.varamedlem

Torill Keys

Arbeidarpartiet

10.varamedlem

Ove Frotvedt

Fremskrittspartiet

10.varamedlem

Geir Ove Lunde

Arbeidarpartiet

11.varamedlem

John Grindevoll

Fremskrittspartiet

11.varamedlem

Espen Engevik

Fremskrittspartiet

12.varamedlem

Stig Endre Nilsen

Fremskrittspartiet

13.varamedlem

Nathalie Reiertsen

Fremskrittspartiet

14.varamedlem

Krassimira Dinewa-Wessel

Fremskrittspartiet

15.varamedlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørnafjorden formannskap 

 • Heilskapsplanlegging (kommuneplan) og andre større planar som går på tvers av fleire sektorar.
 • Politiske leiings- og samordningsoppgåver.
 • Leier arbeidet med økonomiplanen og legg fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett.
 • Overordna personalpolitikk og organisasjonsutvikling.
 • Kjøp og sal av kommunale tomter og eigedomar
 • Andre prinsipielle saker som ikkje er lagt til andre utval og saker etter tilvising frå ordføraren
 • Valstyre for kommune-, fylkes- og stortingsval.
 • Ekspropriasjon/oreigning.
 • Vedtak i samband med sals- og skjenkeløyver.

 

Namn

Parti

Medlem

Trine Lindborg

Arbeidarpartiet

Ordførar

Mikal Leigland

Senterpartiet

Varaordførar

Espen Aspenes

Fremskrittspartiet

Medlem

Laila Marie Reiertsen

Fremskrittspartiet

Medlem

Terje Søviknes

Fremskrittspartiet

Medlem

Marie Elisabeth Lunde Bruarøy

Høgre

Medlem

Bjarte Samnøy

Kristeleg folkeparti

Medlem

Tina Bøe Buer

Miljøpartiet dei grøne

Medlem

Harald Franz Lekven

Uavhengig

Medlem

Linda Kjosaas

Arbeidarpartiet

1.varamedlem

Eirik Andre Hesthamar

Fremskrittspartiet

1.varamedlem

Ståle Skaatun

Høgre

1.varamedlem

Gustav Bahus

Fremskrittspartiet

2.varamedlem

Aud-May Boge

Høgre

2.varamedlem

Asle Olsen

SV - Sosialistisk venstreparti

2.varamedlem

Bjarte Aarvik

Fremskrittspartiet

3.varamedlem

Roger Hoel

Høgre

3.varamedlem

Nils-Anders Nøttseter

Miljøpartiet dei grøne

3.varamedlem

Tore Kleppe

Fremskrittspartiet

4.varamedlem

Herborg Nordtveit

Senterpartiet

4.varamedlem

Atle Kvåle

Arbeidarpartiet

5.varamedlem

Marianne Hjelle

Fremskrittspartiet

5.varamedlem

Torgeir Hansen Skjælaaen

Miljøpartiet dei grøne

6.varamedlem

Line Furubotn Storum

Arbeidarpartiet

7.varamedlem

 

 Plan- og bygningsutvalet

 • Handsamar arealsaker etter plan- og bygningslov, jordlov og relaterte lover
 • Ansvarleg for arealdelen til kommuneplanen og rammeplanar for infrastruktur i samband med areal: avløp, vatn, energi, trafikksikring
 • Rapporterer til kommunestyret 

Namn

Parti

Medlem

Gustav Bahus

Fremskrittspartiet

Medlem

Thrude Scheie Mellingen

Fremskrittspartiet

Medlem

Tor Inge Døsen

Fremskrittspartiet

Medlem

Line Furubotn Storum

Arbeidarpartiet

Medlem

Aud-May Boge

Høgre

Medlem

Marie Hauge

Miljøpartiet dei grøne

Medlem

Asle Olsen

SV - Sosialistisk venstreparti

Medlem

Kristine Hjartnes

Fremskrittspartiet

1.varamedlem

Børge Lunde

Høgre

1.varamedlem

Tryggve Lillestøl

Kristeleg folkeparti

1.varamedlem

William Lindborg

Arbeidarpartiet

2.varamedlem

Ove Frotvedt

Fremskrittspartiet

2.varamedlem

Kristin Søfteland-Larsson

Høgre

2.varamedlem

Thomas Ryland Olsen

Fremskrittspartiet

3.varamedlem

Magne Skåtun

Høgre

3.varamedlem

Johannes Vedelden

Kristeleg folkeparti

3.varamedlem

Laila Marie Reiertsen

Fremskrittspartiet

4.varamedlem

Hege Aase Tysnes

Senterpartiet

4.varamedlem

Henriette Madel Mori Lien

Arbeidarpartiet

5.varamedlem

Krassimira Dinewa-Wessel

Fremskrittspartiet

5.varamedlem

Tina Bøe Buer

Miljøpartiet dei grøne

6.varamedlem

Oddne Bjørnør Horg

SV - Sosialistisk venstreparti

7.varamedlem

Terje Sperrevik

Senterpartiet

Leiar

Nils-Anders Nøttseter

Miljøpartiet dei grøne

Nestleiar

  Tenesteutvalet

 • Utvikling og oppfølging av tenestene kommunen tilbyr. Utvalet rapporterer til kommunestyret.

Namn

Parti

Medlem

Eirik Andre Hesthamar

Fremskrittspartiet

Medlem

Marianne Hjelle

Fremskrittspartiet

Medlem

Tore Kleppe

Fremskrittspartiet

Medlem

Roger Hoel

Høgre

Medlem

Jakob Enerhaug

Kristeleg folkeparti

Medlem

Herborg Nordtveit

Senterpartiet

Medlem

Birgitte Holmefjord Olsen Skibenes

SV - Sosialistisk venstreparti

Medlem

Gisle Hesjedal

Arbeidarpartiet

1.varamedlem

Kristine Bjånesøy Tikkanen

Fremskrittspartiet

1.varamedlem

Hans Vindenes

Høgre

1.varamedlem

Carl Johan Haugen

Fremskrittspartiet

2.varamedlem

Katrine Haugland

Høgre

2.varamedlem

Peter-Hans de Zwarte

Senterpartiet

2.varamedlem

Tone Hepsøe

Arbeidarpartiet

3.varamedlem

Nathalie Reiertsen

Fremskrittspartiet

3.varamedlem

Kjersti Irene Ellingsen

Høgre

3.varamedlem

Ole Johnny Ådland

Fremskrittspartiet

4.varamedlem

Ingvild Hallesby Evjedal

Kristeleg folkeparti

4.varamedlem

Thrude Scheie Mellingen

Fremskrittspartiet

5.varamedlem

Malin Nøss Vangsnes

Miljøpartiet dei grøne

5.varamedlem

Atle Fjelltveit

SV - Sosialistisk venstreparti

6.varamedlem

Tone Andreassen Vik

Senterpartiet

7.varamedlem

Atle Kvåle

Arbeidarpartiet

Leiar

Torgeir Hansen Skjælaaen

Miljøpartiet dei grøne

Nestleiar

 

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

 • Skal sikra at innbyggarar med nedsett funksjonsevne sitt syn i saker som vedkjem dei, blir tatt med når avgjerder skal fattast.

Namn

Parti

Medlem

Gerd Grefsrud Jacobsen

Lag og organisasjonar

Medlem

Jan Johnsen

Lag og organisasjonar

Medlem

Sturle Svendal

Lag og organisasjonar

Medlem

Kristine Bjånesøy Tikkanen

Fremskrittspartiet

Medlem

Herborg Nordtveit

Senterpartiet

Medlem

Harald Haga

Lag og organisasjonar

1.varamedlem

Ingjerd Mongstad Sund

Lag og organisasjonar

1.varamedlem

Kjersti Gylløw

Lag og organisasjonar

1.varamedlem

Rebekka D.Holmaas

Lag og organisasjonar

1.varamedlem

Henriette Madel Mori Lien

Arbeidarpartiet

1.varamedlem

Rebecca Lerch Dahl

Høgre

1.varamedlem

Stein Ødemark

Miljøpartiet dei grøne

1.varamedlem

Richard Markhus

Arbeidarpartiet

2.varamedlem

Børge Lunde

Høgre

2.varamedlem

Kirsten Nylund

SV - Sosialistisk venstreparti

2.varamedlem

Gisle Hesjedal

Arbeidarpartiet

Leiar

Eirin Bergheim

Lag og organisasjonar

Nestleiar

 

 

 

 

Bjørnafjorden ungdomsråd

 • Skal sikra at ungdom sitt syn i saker som vedkjem dei, blir tatt med når avgjerder blir fatta. 

Namn

Medlem

Abdalruhman Al-Saed

Medlem

Ella Louise Sundt

Medlem

Ida Anette Isdahl

Medlem

Ingvild Østby

Medlem

Joachim Reuter

Medlem

Martin Bakke Slåttsveen

Medlem

Victoria Elise Lid

Medlem

Amelia Kamila Ludwiczak

1.varamedlem

Elise Vermedal

1.varamedlem

Emma Bratholmen Særvold

1.varamedlem

Emma-Sofie Frydenlund

1.varamedlem

Håkon Horne

1.varamedlem

Knut Spjeld Helland

1.varamedlem

Olav Høysæther Opheim

1.varamedlem

Thea Tyssøy Jensen

1.varamedlem

Vetle August Kuven Johnsen

1.varamedlem

Anders Rønneseth

2.varamedlem

Christian David Haugland

2.varamedlem

Frøya Eriksson Grimseid

2.varamedlem

Kristoffer Grimstad Solberg

2.varamedlem

Mira Hannisdal Nilsen

2.varamedlem

Natalie Helland Markhus

2.varamedlem

Sigrid Amelia Heidal

2.varamedlem

Vina Dang

2.varamedlem

Vegar Klyve

Leiar

Irmelin Lygre

Nestleiar

 

Administrasjonsutvalet

 • Hansamar saker som gjeld det overordna forholdet mellom kommunen og dei tilsette i kommunen, til dømes lønn, arbeidsmiljø og sjukefråvær.
 • Utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonale reformer. 

Namn

Parti

Medlem

Trine Lindborg

Arbeidarpartiet

Medlem

Hovedtillitsvald Fagforbundet - Trond Olav Solholm

Fagforbundet

Medlem

Marie Elisabeth Lunde Bruarøy

Høgre

Medlem

Mikal Leigland

Senterpartiet

Medlem

Hovudtillitsvald Utdanningsforbundet - Svanhild Håland Riise

Utdanningsforbundet

Medlem

Hovudtillitsvald Delta - Linda Ann Lohne

Delta

1.varamedlem

Espen Aspenes

Fremskrittspartiet

1.varamedlem

Bjarte Samnøy

Kristeleg folkeparti

1.varamedlem

Herborg Nordtveit

Senterpartiet

2.varamedlem

Hovudtillitsvald Norsk Sykepleierforbund - Tone Gry Lyssand

sykepleierforbundet

2.varamedlem

Asle Olsen

SV - Sosialistisk venstreparti

3.varamedlem

Line Furubotn Storum

Arbeidarpartiet

4.varamedlem

 

Kontrollutvalet 

 • Kontroll og tilsyn med alle område i kommunen. Hovudføremålet er å sikre at innbyggarane har tillit til at kommunen løyser oppgåvene sine på best mogleg måte og i samsvar med gjeldande lover og reglar. 

Namn

Parti

Medlem

Thorstein Skårnes

Fremskrittspartiet

Medlem

Lin Cathrin Brunborg Anthun

Høgre

Medlem

Anne Gramstad

Kristeleg folkeparti

Medlem

Roald Stigen

Fremskrittspartiet

1.varamedlem

Olav Kvinge

Høgre

1.varamedlem

Mette Karin Holmefjord Olsen

SV - Sosialistisk venstreparti

1.varamedlem

Helge Mjånes

Arbeidarpartiet

2.varamedlem

Eva Bergstø

Fremskrittspartiet

2.varamedlem

Bjørn Reidar Matland

Høgre

2.varamedlem

Eva Sandtorv

Fremskrittspartiet

3.varamedlem

Susanne Sperrevik

Høgre

3.varamedlem

Dina-Helen Lervåg

Senterpartiet

3.varamedlem

Svein Skoglund

Fremskrittspartiet

4.varamedlem

Knut Børgesen

Miljøpartiet dei grøne

4.varamedlem

Magne Djuvik

Uavhengig

Leiar

Arild Mads Nilsen

Arbeidarpartiet

Nestleiar

 

 

 

 

 

 

 

Eigedomsutvalet

 • Handsamar kommunens kjøp og sal av eigedom. 

Namn

Parti

Medlem

Trine Lindborg

Arbeidarpartiet

Medlem

Terje Søviknes

Fremskrittspartiet

Medlem

Nils-Anders Nøttseter

Miljøpartiet dei grøne

Medlem

 

Bjørnafjorden eldreråd

 • Skal sikra at eldre innbyggarar sitt syn i saker som vedkjem dei, blir tatt med når avgjerder skal fattast. 

Namn

Parti

Medlem

Anne Frotveit

Arbeidarpartiet

Medlem

Marianne Hjelle

Fremskrittspartiet

Medlem

Astrid Leikvoll

Os pensjonistforening

Medlem

Eivind Moberg

Senterpartiet

Medlem

Ove R. Nielsen

 

Medlem

Terje Olav Hermansen

Arbeidarpartiet

1.varamedlem

Lars Erik Dalland

Høgre

1.varamedlem

Margrethe Holmboe Askeland

Senterpartiet

1.varamedlem

Ernst Hoff

 

1.varamedlem

Laila Stabell

 

1.varamedlem

Toralv Huse

 

1.varamedlem

Åse M. H. Riise

 

1.varamedlem

Oddvar Helland

Arbeidarpartiet

2.varamedlem

Laila Marie Reiertsen

Fremskrittspartiet

2.varamedlem

Atle Næss

Senterpartiet

2.varamedlem

Bjørn Sivertsen

Os pensjonistforening

Leiar

Elsie Krey Solnes Grotle

Landslaget for offentlige pensjonister

Nestleiar

 

 

Bjørnafjorden valstyre

 • Ansvar for førebuing og gjennomføring av kommune-, fylkestings- og stortingsval. 

Klagenemnd

 • Har mandat til å avgjera klagesaker som gjeld einskildvedtak (Gjeld ikkje vedtak som er gjort etter særlov, eller der det er fastsett i særlov at kommunestyret er klageinstans). 

Klagenemda har lukka møte. Bjørnafjorden kommune publiserer difor ikkje møteplan og kva saker dei har til handsaming.

Namn

Rolle

Parti

Medlem

Jostein Bøe

 Leiar

Fremskrittspartiet

Medlem

Jan Harald Gaassand

 Nestleiar

Senterpartiet

Medlem

Terje B. Lågeide

 Rådgjevar

 

Medlem

Sissel H. Stuberg

 Medlem

 

Medlem

Gunvor S. Heggland

 Sekretær

 

Medlem

Olav Kvinge

 1 varamedlem

 

1.varamedlem

Nina B. Halhjem

 1 varamedlem

 

1.varamedlem

Eivind Moberg

 1 varamedlem

 

1.varamedlem

 

 

 

1.varamedlem

Politiske parti og deira representanter 2015 – 2019

Fusa kommune 

Møteplan 2016 – 2019:

https://innsyn.onacos.no/bjornafjorden/historisk/fusa/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&fradato=2016-01-01T00:00:00

Os kommune

Politiske parti og deira representanter 2015 – 2019

 

Møteplan 2016 – 2019:

https://innsyn.onacos.no/bjornafjorden/historisk/os/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&

Laster...