Arkivplan.no

Bjørnafjorden kommune

foto

Kommunedirektørens forord

Kommunedirektøren har i følge kommuneloven og arkivloven ansvaret for kommunens arkiver, og for at organisering og oppfølging av arkivarbeidet skjer i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling og arkiv.

Bjørnafjorden kommune sin arkivplan er et viktig arbeidsredskap der alle medarbeidarar i kommunen vil finne regelverk og rutinebeskrivelser for god saksbehandsaming.

foto 2

Innbyggerar

 

Det bur 24908 innbyggjarar i Bjørnafjorden kommune pr 01.01.2020.  På vestsida av fjorden bur størsteparten av innbyggjarane med eit folketall på 21044. På austsida av fjorden er folketallet 3864.

Størrelse - areal

Bjørnafjorden kommune har ein størrelse på 140 km

 

foto 3

Laster...