Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering - overordna

Kommunedirektørnivået består av kommunedirektør og assisterande kommunedirektør.

Direkte underlagt kommunedirektørnivået ligger fageiningane personal, økonomi, stab og utvikling og brann og redning med kvar sin leiar for kvart fagområde.

I tillegg er 3 einingsleiarar innan Oppvekst, Samfunnsutvikling og Helse og velferd direkte underlagt kommunedirektørnivåat.

Dokumentsenteret er lagt under Stab og utvikling.

 

Administrativ organisering

Laster...